Apie

201

Manau, kad fotografijos, kaip ir kit? meno dalyk? reikia ilgai mokytis. Gerais muzikantais tampa tie, kas prad?jo groti muzikos instrumentu nuo 3-4 met?. Tad ir fotografu tampama tik fotografuojant ir gilinant savo žinias ilgus metus. Fotoaparatas m?s? instrumentas, kur? reikia valdyti. Jei tik spausime mygtuk? gausis viena nata, lyg grotume do do do. Tuo tarpu muzika gaunasi tik gerai ?valdžius instrument?.

Fotografuoti prad?jau nuo šešeri?, kai t?tis man padovanojo savo fotoaparat?. Tais laikais nebuvo automatini? fotoaparat?, visus parametrus reik?jo nusistatyti pa?iam. Nuo to laiko fotoaparato nebepaleidau iš rank?. Paralelei mokiausi dail?s iš pradži? dail?s studijoje, po to Vienožinskio dail?s mokykloje, po to Vilniaus dail?s akademijoje baigiau dizaino studijas. O prieš 9 metus prad?jau d?styti fotografijos disciplinas. Mokydama kitus mokiausi ir pati.

Man labai svarbi fotografijos emocin? pus?. Jei jos suteikia geras emocijas arba priver?ia susim?styti to pakanka. Susilaukus  vaik? prad?jau juos fotografuoti. B?tent jie išreiškia emocijas nevaidindami ir nepozuodami.