Kainos

Krikštyn? fotografavimas:
tik bažny?ioje 600 lt
bažny?ioje ir fotosesija iki 1 val. prieš arba po ceremonijos  nuo 900 lt

Vaiko arba šeimos fotosesija lauke arba namuose.
nuo 400 lt

Tik Vilniaus mieste ir jos apylink?se išskyrus kai krikštynos vyksta Rumšišk?se.

Fotografavimas reportažinis be dekoracij? ar pastatym?.

D?l detalesn?s informacijos susisiekite:

info@vetre-studio.com,
tel.: +370 612 77 66 0